Co je Festival porozumění?

Festival porozumění nabízí příležitosti k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení, a to při událostech zajímavých pro obě strany – tedy během několikadenního maratonu festivalových akcí, které jsou převážně kulturního a uměleckého charakteru, protože právě tam jsou většinou lidé ochotni vzájemně se nejvíce přijímat a tolerovat a právě v této oblasti jsou lidé s postižením obvykle nejméně handicapováni a rozhodně nezaostávají za ostatními.

Pořadatelem Festivalu porozumění je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s., resp. její pobočný spolek v Mnichově u Mariánských Lázní. Protože se festival hned odpočátku setkal s velmi pozitivní odezvou okolí, mohl se postupně stát již tradiční událostí odrážející a zároveň pozitivně ovlivňující soudobé vzájemné vztahy mezi skupinami lidí postižených a nepostižených alespoň v tomto regionu.


Historie festivalu

Nápad uspořádat Festival porozumění vznikl v roce 1999 v průběhu výstavy dokumentárních fotografií ze života ústavu sociální péče a výrobků mentálně postižených klientek, která pod názvem „Svět uprostřed světa aneb žijeme tu s vámi“ objela všechna města v okolí mnichovského ústavu. Zájem návštěvníků výstavy byl natolik povzbuzující, že přímo vyzýval k dalšímu kroku ve snaze přibližovat uměle oddělené světy lidí postižených a nepostižených. Na podzim roku 2000 jsme tedy uspořádali jakýsi „nultý“ ročník Festivalu, ve kterém proběhly čtyři akce: promítání filmů s tematikou společného soužití postižených a nepostižených, výstava obrazů namalovaných klientkami našeho ústavu, koncert duchovní hudby v kostele sv. Petra a Pavla v Mnichově a večer s folkovým písničkářem Jindrou Kejakem. Jak se ukázalo, přádání Festivalu porozumění jako tradiční akce smysl má, ale organizačně jsme byli teprve na začátku.

   Skutečně první ročník proběhl ve dnech 16. – 19. 5. 2001. Zahajovali jsme v mariánskolázeňském městském divadle představením pražského souboru mentálně postižených herců Úsměv. Kvalita Večera s Úsměvem i počet diváků byly překvapivě vysoké a podle všeho to stálo za to. Následující dvě dopoledne byla ve znamení keramické a hudební dílny, kam byli pozváni i žáci škol z Mariánských Lázních a okolí. Obou akcí se zúčastnilo (také díky mediální prezentaci) více než 100 návštěvníků a atmosféra byla opravdu spontánní a nezapomenutelná. Platilo to i pro vernisáž výstavy keramiky zhotovené postiženými a nepostiženými lidmi a černobílých fotografií Luboše Pecha, který zachytil zajímavé momenty ústavního života okem uměleckého dokumentaristy. Závěr Festivalu patřil melodickému rocku a skupině "0609", která hrála v sále tehdejšího hotelu Helvetia.

   Dále už se všechno nese v podobném duchu, ale nač o tom jen povídat - přijďte se přesvědčit… Za zmínku rozhodně stojí i pravidelná účast některých populárních osobností, které se stali přáteli a příznivci této akce – na Festivalu porozumění se můžete každoročně setkávat s Bárou Štěpánovou a Jaroslavem Duškem (ti bývají našimi pravidelnými hosty – a vlastně i patrony festivalu), na závěrečném festivalovém večeru ale v minulých letech vystoupili také Petra Janů, Lucie Bílá, Jindra Kejak, Slávek Klecandr, Roman Dragoun nebo skupiny TRABAND, JUMPING DRUMS, X-TET, BŮHVÍ anebo POPRASK.


Poděkování

Festival je ryze neziskovou akcí, nemohl by se tedy uskutečnit bez významné podpory partnerů, sponzorů a přátel našeho spolku. Zvláštní dík patří Základní škole Úšovice, příspěvkové organizaci města Mariánské Lázně, Městu Mariánské Lázně, a Karlovarkému kraji který drží nad festivalem pravidelně záštitu. Velice si vážíme tradiční mediální podpory regionálních mediálních partnerů, zejména Rádia Blaník, Českého rozhlasu Karlovy Vary, Televizního studia Mariánské Lázně a také internetového portálu Helpnet. Za tradiční dobrou spolupráci děkujeme ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních a ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou. Bez nároku na komerční honorář vystupují na festivalu BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ a JAROSLAV DUŠEK. Letošní ročník podporují vstřícně také D-Club Dyleň, Léčebné lázně Mar. Lázně a.s., Klášter Teplá, obec Mnichov, za podporu vděčíme i firmám PENAM, ZITA Karlovy Vary, hotel Villa Patriot, stavitelství Hellmich, Elektroslužby Ing. P. Čížka a dalším příležitostným partnerům a dárcům… V roce 2020 je partnerem festivalu rovněž Evangelisches Jugend - und Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG).